smerenie

Dumnezeu este prezent și ne ascultă orice rugăciune

Trezvia vine din gândul că Dumnezeu este aici și pretutindenea, că ne ascultă, că ne aude. El ne-a poruncit să ne rugăm. De pildă, Împărate Ceresc ni-L descoperă pe Dumnezeu prezent aici: Care pretutindenea ești și pe toate le împlinești. Ești aici, și în mine, și pentru mine și cu mine. Rugăciunea ne învață cum este Dumnezeu. De pildă, Împărate Ceresc ni-L descoperă pe Dumnezeu prezent aici: Care pretutindenea ești și pe toate le împlinești. Ești aici, și în mine, și pentru mine și cu mine. Iartă-mă, curățește-mă, sălășluiește întru mine! Când Îl chem așa, sigur mi se liniștesc gândurile. Însă să le rostim din toată inima, știind că astea nu sunt cuvinte deșarte! Fiindcă cel care nu crede și le rostește, acela grăiește în deșert. Și acela ia numele Domnului în deșert, ispitește pe Dumneze...

Extreme nesănătoase: frica de moarte și moartea ca fugă de responsabilitățile vieții

Ca să ne fie dor, ca să dorim apropierea morţii şi să considerăm moartea ca fiind încununarea vieţii, ca o creştere către dimensiunea de necuprins a veşniciei trebuie să avem experienţa vieţii veşnice aici şi acum. Nu trebuie să ne raportăm la viaţa veşnică ca la o fericire ce va să vie mai târziu. Ştim din experienţa noastră şi a altora că ne e teamă de moarte sau nutrim oincertitudine legată de ea. Mai exact, cred că mai mult ne e teamă de desfăşurarea procesului morţii, decât de actul în sine. Majoritatea oamenilor ar fi gata să accepte moartea, dacă ar putea fi siguri că ea vine ca un somn, fără să trebuiască să treacă prin starea de frică şi de nesiguranţă. Într-adevăr, este şi ceva înşelător şi ademenitor în legătură cu moartea. Cât de des auzim pe câte cineva spunând: „Cât aş fi vru...

Cum stabilim ordinea priorităților, ca să avem o viață liniștită?

Când locuieşte în tine trupul? Atunci când în inima ta, preocupările interioare ale tale sunt în legătură cu trupul: vai, să nu te îmbolnăveşti; vai, să nu ţi se întâmple ceva rău; vai, să nu păţeşti ceva; vai, să nu arăţi urât.  Sfântul Isaac Sirul spune că lucrul care este mai dorit în tine, acela locuieşte în tine. Şi poate locui în tine Hristos, poate locui în tine lumea şi poate locui în tine trupul. Sunt trei posibilităţi, după Sfântul Isaac Sirul: Hristos, lumea şi trupul. Când locuieşte în tine trupul? Atunci când în inima ta, preocupările interioare ale tale sunt în legătură cu trupul: vai, să nu te îmbolnăveşti; vai, să nu ţi se întâmple ceva rău; vai, să nu păţeşti ceva; vai, să nu arăţi urât! Când eşti preocupat în felul acesta înseamnă că în tine locuieşte trupul. Când te uiţi...

Viața omului – floarea câmpului

Toate bunătăţile de aici azi sunt, iar mâine nu, azi floarea e frumoasă, iar mâine este praf și pulbere. Se cuvine nouă a ne smeri şi a istovi trupul nostru cu înfrânarea, iar nu a-l răsfăţa pe el cu îndulciri, ca să ne învrednicim de Împărăţia Cerurilor. Acolo vei avea ca împreună-vieţuitori pe Sfinţii Apostoli, pe Proroci, pe Mucenici, cetele îngerilor şi a arhanghelilor: sileşte-te, deci, să te împreunezi cu ei de aici, printr-o aşezare pe potrivă a inimii. Vremea vieţii tale să o petreci în rugăciuni şi cereri, nu în nelucrare şi împreună-vorbiri spurcate. Până când ne vom alipi de deşertăciunile lumeşti şi de grijile vieţii? Până când nu vom întoarce ochii noştri către cer? Oare nu este vis totul în această viaţă, oare nu este umbră, oare nu este iarbă ce se ofileşte şi basm mincinos?...

Soții, uniți în necaz și în bucurie

Soţul şi soţia trebuie să fie împreună: şi la necaz să se sprijine şi să se mângâie unul pe celălalt, şi la bucurie să se „bucure cu cei ce se bucură” (Romani 12, 15), simţind întotdeauna că cealaltă jumătate este alături. Fiecare dintre soţi trebuie să fie pentru celălalt prieten, părinte şi romantic îndrăgostit în aceeaşi persoană – şi, dacă cei doi reuşesc să realizeze toate acestea în viaţa lor de familie, îi aşteaptă fericirea familială. Omul care iubeşte nu se va simţi niciodată singur. Dragostea îi va încălzi sufletul. El face bine, iubeşte, şi dragostea lui îl leagă de cei pe care îi iubeşte, chiar dacă n-are o familie proprie. Se înţelege, însă, că în familie eşti mai apropiat de cei pe care îi iubeşti, poţi să-ţi manifeşti dragostea faţă de ei zi de zi, aproape ceas de ceas. Foar...

Sinaxar 03 Aprilie 2015

In aceasta luna, in ziua a treia, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Nichita Marturisitorul, egumenul Manastirii Midichiei. Sf. Nichita Marturisitorul s-a nascut in Cezareea Bitiniei (nord-vestul Asiei Mici) intr-o familie evlavioasa. Mama lui s-a stins din viata la opt zile de la nasterea sa iar Filaret, tatal lui, s-a calugarit. Copilul a ramas in grija bunicii care l-a crescut intr-un adevarat spirit crestin. Inca din copilarie, Sf. Nichita frecventa biserica si a devenit ucenic al pustnicului Stefan. Cu binecuvantarea sa, Sf. Nichita s-a dus la Manastirea Mydicia unde egumen era Sf. Nichifor (13 martie). Dupa sapte ani de viata sfanta la manastire, cunoscut pentru regulile drastice impuse in viata monahala a manastirii, Sf. Nichita a fost hirotonit preot. Sf. Nichifor, cunoscin...

„Armă mai tare în cer şi pe pământ nu avem, ca numele lui Dumnezeu”

În ceasul tulburării tale, să zici în adâncul inimii: „Pentru păcatele mele pătimesc acestea, Doamne, izbăveşte-mă de cel rău”. Şi întoarce-te cu inimă bună către Dumnezeu, orice gânduri rele ai avea, pălmuindu-ţi mintea, căci vede Tatăl osteneala fiului şi nicidecum nu-l lasă. Să ne mulţumim a şti că asupra diavolului avem aceste trei arme: Numele Domnului şi al Maicii Domnului despre care zice Sfântul Ioan Scărarul că: „Armă mai tare în cer şi pe pământ nu avem, ca numele lui Dumnezeu”. Iar a doua armă pe care o avem împotriva puterii vrăjmaşe este Sfânta Cruce. (Aş întreba pe cei ce nu au cruce: cu ce semn vă apăraţi voi de diavol?) Ei însă n-au semn, că nu-i lasă să-l facă. Nu în zadar semnul Crucii îl numeşte Biserica: „Armă nebiruită asupra diavolului, Crucea Ta ne-ai dat nouă”. Iar ...

Iertarea este cea mai mare milostenie sufletească

Mai mare milostenie nu este, decât a ierta din inimă pe cel ce a greșit. (Fericitul Augustin) Ecleziastul zice: „Precum apa stinge focul, așa milostenia pierde păcătul”. Zice iarăşi marele Ambrosie: „Mare cu adevărat este puterea milosteniei, căci râul dragostei acesteia şterge mulţimea păcatelor, în aşa fel încât, dacă Judecătorul este mânios împotriva celui ce a păcătuit şi voieşte să-l pedepsească, cu puterea milosteniei îl iartă”. N-a găsit alt mijloc Proorocul Daniil să izbăvească pe Nabucodonosor de ameninţarea Domnului, decât prin îndurare, şi i-a zis: „Primeşte sfatul meu, împărate! Şterge prin milostenie păcatele şi vicleşugurile tale, cu lucrurile facerii de bine către săraci”. Aceasta a zis Sfântul, cunoscând câtă putere are milostenia ca să îmbuneze pe Cel cu totul îndurat. Aşa...

Cum răspundem chemării lui Dumnezeu?

Până nu suntem puşi în faţa încercărilor, până credinţa noastră, fidelitatea noastră, nu sunt încercate prin pericol şi risc – suntem gata; iar dacă ne apare în faţă încercarea propriu-zisă, nu mai răspundem acesteia cu aceeaşi pregătire. Când va binevoi Domnul să Se apropie de noi într-atât încât să ne putem înfăţişa Lui, atunci va începe soarta noastră, atunci ne va apărea în faţă întrebarea: cum voi răspunde chemării lui Dumnezeu? Desigur, teoretic vorbind, cu toţii suntem gata să răspundem apelului cu un acord necondiţionat, cu hotărâre necondiţionată. În fapt, însă nu este întotdeauna aşa. Până nu suntem puşi în faţa încercărilor, până credinţa noastră, fidelitatea noastră, nu sunt încercate prin pericol şi risc – suntem gata; iar dacă ne apare în faţă încercarea propriu-zisă, nu mai ...

Unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră!

Nu vă îngrijiți de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei. (Matei 6, 34) Un industriaș foarte bogat a fost deranjat de un pescar care stătea pe malul râului, aproape de locul în care își avea ancorat iahtul său. Pescarul își adunase instrumentele de pescuit si privea alene luciul apei. – De ce nu ieși cu barca in larg, la pescuit? îl întrebă industriașul. – Pentru ca am prins destul pește pentru ziua de astăzi, răspunde pescarul. -Cum de nu prinzi mai mult peste decât ai nevoie? îl întrebă omul bogat. – Și ce să fac cu el? – Ai putea câștiga mai mulți bani, veni răspunsul impacientat, apoi ai putea să-ți cumperi o barcă mai mare ca să prinzi și mai mult pește. Mai mult pește înseamnă mai mulți bani. Curând ai avea o întreagă ...

Tu ai vrea să mori în locul Meu?

Liniștea Liturghiei a fost tulburată de apariția în ușa bisericii a unui bărbat jihadist „îmbrăcat” cu câteva kilograme de dinamită! Intenția era clară – să înainteze spre mijlocul bisericii și acolo să se detoneze! Nu ne putem da seama ce au simțit cu toții, cler și popor, văzându-și sfârșitul! În vâltoarea și în panica momentului, Obaid Sardar Khokhar l-a „îmbrățișat” pe soldat, reușind să îl trântească afară – acolo unde bomba a fost detonată… Khokhar a sfârșit Liturghia din acea duminică în Împărăția lui Dumnezeu. „Întâmplarea a făcut ca un copilaș să fie adus, pentru prima dată la biserică, tocmai în joia sfintelor pătimiri. A stat de mânuța mamei și a auzit glasul Evangheliei: pălmuirile, biciuirea, scuipările, piroanele, sulița și Crucea, toate așa cum le-a îndurat Domnul. Sfârșindu...

Ce au în comun Hristos și un pelican?

Începutul lunii prier ne amintește nu doar despre mult trâmbițata zi a păcălelilor, o invenție străină de frumusețile sfintei noastre Ortodoxii, ci de faptul că în prima zi din aprilie, încă din 1906, sărbătorim ziua mondială a păsărilor. Se vor întreba unii: ce legătură are această zi cu viața unui bun creștin? Un posibil răspuns ni-l oferă statisticile. Ornitologia ne arată că actualmente pe Pământ viețuiesc aproximativ 10.000 specii de păsări dintre care aproape 12% sunt pe cale de dispariție, cauza principală a acestei drame fiind omul. Dumnezeu i-a poruncit să stăpânească creația ca pe dar divin, dar el a folosit-o în mod egoist și distructiv. De cele mai multe ori viața spirituală a persoanei inspiră comportamentul ei exterior. De pildă, sufletul unui semen robit de patimile egoiste ...

X