Categorii

Să așteptăm cu încredere bucuriile promise de Dumnezeu!

Cine nădăjduieşte în Dumnezeu este iubit de Dumnezeu (Psalmul 146, 11), iar cine nădăjduieşte în om, de fapt nădăjduieşte în deşertăciune.

Cea mai scurtă definiţie a nădejdii este: „Aşteptarea cu încredere a bunătăţilor făgăduite de Dumnezeu”. Cine nădăjduieşte în Dumnezeu este iubit de Dumnezeu (Psalmul 146, 11), iar cine nădăjduieşte în om, de fapt nădăjduieşte în deşertăciune.

Dar noi punem nădejdea numai în pieptul nostru şi în priceperea noastră. Dacă am avea şi noi partea Mariei în viaţa noastră, dacă am sta la picioarele Domnului ca Maica Domnului în Sfânta Sfintelor, dacă am petrece în rugăciune şi în gândire de Dumnezeu ca dânsa, nu ne-ar hrăni pe noi oamenii, ci îngerii şi serafimii din Ceruri.

(Arhimandrit Cleopa Ilie, Îndrumări duhovniceşti pentru vremelnicie şi veşnicie, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 164)

Sursa: doxologia.ro