Categorii

Rugăciunea inimii este rai

Rugăciunea inimii este rai, pacea raiului, dialog cu Dumnezeu, comunicare cu El. Legătura dragostei. Unire. Toate acestea sunt simple cuvinte, cea mai importantă este starea de rugăciune, trăirea, pocăința și străpungerea cu bucuria pe care o simți în ceasul rugăciunii. Alte trăiri sunt înșelare.

Când ne îndreptățim, atunci vine dreapta judecată a lui Dumnezeu, ce spun eu judecată, e osânda lui Dumnezeu. Dar când, dimpotrivă, ne smerim și ne recunoaștem sincer păcatele noastre, atunci vine să ne judece și să ne îndreptățească mila lui Dumnezeu. Înfricoșător lucru! Pe cât de ușor putem să ne câștigăm mântuirea, pe atât de ușor o putem pierde!

Rugăciunea inimii este rai, pacea raiului, dialog cu Dumnezeu, comunicare cu El. Legătura dragostei. Unire. Toate acestea sunt simple cuvinte, cea mai importantă este starea de rugăciune, trăirea, pocăința și străpungerea cu bucuria pe care o simți în ceasul rugăciunii. Alte trăiri sunt înșelare.

De altminteri, îndreptățirea nu înseamnă nimic altceva decât dorința de a rămâne, de a stărui în păcat. Cel mai important lucru pentru Dumnezeu nu a fost că au mâncat din pom. El putea să ierte întreaga faptă, dacă Îl credem că este Atotputernic, dar când a văzut că omul nu are pocăință și se îndreptățește, atunci a știut că păcatul s-a sălășluit în om și omul nu mai voia să mai lase păcatul pentru totdeauna. Consecința a fost izgonirea afară din Rai. Să nu stăruim, să nu rămânem în păcat, fiindcă acest lucru nu este omenesc, ci drăcesc. Îndreptățirea alungă pocăința, lipsa pocăinței alungă mila lui Dumnezeu și aduce judecata Lui.

Sursa: doxologia.ro