Numai astăzi putem face binele!

Rezumat:

Ceea ce se pune în mâinile cerşetorilor, aceea nu va pieri şi rod însutit va aduce, ca şi sămânţa care, căzând în pământ bun, nu va pieri şi va aduce rod celui ce a semănat-o.

 

Creştine! „Până când avem vreme!” – Să înscriem acest cuvânt apostolesc în inimile noastre. Acesta este timpul potrivit: vremea vieţii de aici. Numai astăzi putem face binele, putem da milostenie, iar în veacul viitor nu va mai fi timp pentru acestea. Să ne ostenim să semănăm acum, şi atunci cu bucurie vom secera; astăzi să ne ostenim pentru a face binele, şi atunci ne vom odihni.tul şi aurul nostru, şi atunci cu prisosinţă vom primi de la Domnul Hristos. Nu te teme, creştine! „Căci credincios este Cel ce a făgăduit” (Evrei 10, 23). Dă în mâinile săracilor argintul tău, căci Hristos a făgăduit să-ţi dea în schimb un câştig cu mult mai mare.

 

Va pieri tot ceea ce se iroseşte pentru patimi şi lux, pentru case bogate şi frumoase, pentru mese îmbelşugate, pentru îmbrăcăminte luxoasă, pentru trăsuri, cai frumos împodobiţi şi altele asemenea. Toate aceste cheltuieli sunt zadarnice şi vor pieri. Vei afla aceasta în clipa morţii tale, când le vei lăsa aici pe toate. Dar ceea ce se pune în mâinile cerşetorilor, aceea nu va pieri şi rod însutit va aduce, ca şi sămânţa care, căzând în pământ bun, nu va pieri şi va aduce rod celui ce a semănat-o.

 

Să ne încredinţăm averile noastre în mâinile săracilor şi vom primi de la Hristos însutit!

(Sfântul Tihon din ZadonskComoară duhovnicească, din lume adunată, Editura Egumenița, Galați, 2008, pp. 93-94)

 

Sursa: doxologia.ro