Categorii

Inima celui blând este tronul lui Dumnezeu

Te-a deranjat fratele tău cu ceva sau te-a asuprit? Rabdă cu blândețe ca să arăți că ești ucenic al lui Hristos ca să afli odihnă în sufletul tău și să-l folosești și pe fratele tău, iar dacă lupți împotriva lui să știi bine că iei cuțitul pe care ți l-a întins diavolul și îl îndrepți tu singur spre inima ta și îl bucuri mult fiindcă inima celui mânios este tronul diavolului, iar inima celui blând este tronul lui Dumnezeu.

 

Bate neîncetat (la cea fără de prihană) în ușa milostivirii de maică și a iubirii ei de oameni cu bătăile laudelor ei și a celorlalte cântări ale ei și unește cu acestea și cererile tale binecuvântate și vei afla ajutor și ocrotire nu numai în viața aceasta vremelnică, ci și în ceasul morții tale.

 

O, dacă ai putea să vezi cununile cele neveștejite ale fericiților din ceruri și la ce putere s-au înălțat cei care erau oarecând disprețuiți în lume socotiți nevrednici și de această viață, ai vrea să te smerești până în cenușă și până la iad și ai vrea să asculți de toți mai degrabă decât să poruncești unuia. Atunci nu ai mai dori zile de bucurie în această viață, ci mai degrabă ai voi să te bucuri în necazuri și vei socoti ca cel mai mare câștig să fii socotit ca nimic de oameni.

 

Te-a deranjat fratele tău cu ceva sau te-a asuprit? Rabdă cu blândețe ca să arăți că ești ucenic al lui Hristos ca să afli odihnă în sufletul tău și să-l folosești și pe fratele tău, iar dacă lupți împotriva lui să știi bine că iei cuțitul pe care ți l-a întins diavolul și îl îndrepți tu singur spre inima ta și îl bucuri mult fiindcă inima celui mânios este tronul diavolului, iar inima celui blând este tronul lui Dumnezeu.

Orice om care rabdă întru cunoștință orice cuvânt aspru sau întristător fără ca mai înainte să fi făcut o greșeală față de cel ce-i vorbește, acesta pune atunci pe capul lui cununa de spini și este fericit, fiindcă va fi încununat cu cunună nestricăcioasă în ziua aceea.

 

Cunoaște că a ierta greșelile acelora care ți-au greșit este una dintre cele mai mari fapte ale virtuții și seninătatea cu strălucirea din toate părțile va încercui mintea ta.

 

Sursa: doxologia.ro