Hristos ridică greutatea crucilor întregii lumi

Rezumat:

Numai Crucea lui Hristos a fost foarte grea, pentru că El, din dragoste faţă de noi, oamenii, nu a vrut să folosească pentru Sine puterea Sa dumnezeiască.

Iată, aşa sunt şi crucile pe care le suferim noi, ca acele cruciuliţe pe care le atârnăm la gât şi ne ocrotesc în viaţa noastră. Crezi că noi ducem vreo cruce mare? Numai Crucea lui Hristos a fost foarte grea, pentru că El, din dragoste faţă de noi, oamenii, nu a vrut să folosească pentru Sine puterea Sa dumnezeiască. Şi în continuare ridică greutatea crucilor întregii lumi şi ne uşurează de durerile încercărilor, cu dumnezeiescul Său ajutor şi cu dulcea Sa mângâiere.

(Cuviosul Paisie AghioritulCuvinte duhovnicești. Volumul IV. Viața de familie, traducere din limba greacă de Ieroschimonahul Ştefan Nuţescu, Editura Evanghelismos, București, 2003, p. 207)

Sursa: doxologia.ro