Harul Sfintelor Taine ne unește pe toți într-o mare familie

Rezumat:

Noi ne facem membri ai Bisericii prin harul Sfintelor Taine, îndeosebi prin Sfântul Botez şi prin Sfânta Împărtăşanie.

 

Cum ne facem membri ai trupului tainic al Domnului, adică ai Bisericii? Noi ne facem membri ai Bisericii prin harul Sfintelor Taine, îndeosebi prin Sfântul Botez şi prin Sfânta Împărtăşanie.

Prin Sfântul Botez noi ajungem mădulare ale Bisericii, murind şi înviind în chip tainic cu Hristos.

 

Prin Sfânta Împărtăşanie ne facem purtători de Hristos, înzestraţi cu puteri duhovniceşti pe drumul desăvârşirii. Mântuitorul zice: „Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el” (Ioan 6, 56).

(Arhimandrit Cleopa Ilie, Călăuză în Credința Ortodoxă, Editura Episcopiei Romanului, 2000, p. 116)

 

Sursa: doxologia.ro