Crestinism

Grădina Ghetsimani – locul în care au început Patimile Mântuitorului

Grădina Ghetsimani – locul în care au început Patimile Mântuitorului

Potrivit Evangheliei, Ghetsimani se leagă de rugăciunea dinainte patimilor, de trădarea lui luda şi arestarea lui Iisus (Matei 26, 36; Marcu 14, 32; Luca 22, 39; Ioan 18). Cu alte cuvinte, de aici au început patimile Mântuitorului.

Ghetsimani înseamnă, în ivrit, tescuirea măslinelor. De altfel, după tradiţie, măslinii care înconjoară zona există din timpul Mântuitorului.

Ghetsimani se află la est de Ierusalim, pe albia râului Chedron, cunoscută şi sub numele biblic de Valea Iosafat. Pornind din Ierusalim, râul curge prin pustiul Iudeii, ocoleşte Lavra Sfântului Sava şi se varsă în Marea Moartă. Potrivit tradiţiei creştine, în râul Chedron, chiar în zona Ghetsimani, se va petrece Judecata de apoi. Această tradiţie este legată de numele Iosafat, provenind din Iahve-Shafot, care înseamnă Dumnezeu judecă (Ioil 3, 2 ).

În secolul patru, evenimentele legate de patimile şi rugăciunea dinainte Mântuitorului Iisus au fost fixate topografic şi recunoscute ca locuri de pelerinaj şi centre de cult.

La Ghetsemani sunt venerate două locuri sfinte: Peştera Arestării şi Stânca Agoniei din bazilica cu acelaşi nume.

Sursa: doxologia.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

X