Logo Vectori-02
Categorii

Dumnezeu este mulţumit şi Se odihneşte în omul care se pocăieşte

om pacatos

  Pocăinţa este întotdeauna deschisă oricărui om păcătos. Dumnezeu doreşte doar mărturisirea greşelii, şi de acolo înainte toate se încheie cu bine.

  Taina Pocăinţei este cea mai mare şi cea mai binecuvântată Taină care ne-a fost lăsată, care ne pregăteşte cel mai bine pentru ceruri. Niciun păcat de pe pământ nu este de neiertat pentru om, pentru omul care se va pocăi, şi pentru Dumnezeul iubirii, care-l primeşte. Dumnezeu este mulţumit şi Se odihneşte în omul care se pocăieşte, oricât de păcătos ar fi. Pocăinţa este întotdeauna deschisă oricărui om păcătos. Dumnezeu doreşte doar mărturisirea greşelii, şi de acolo înainte toate se încheie cu bine. Prin smerenie vine Mărturisirea, care aduce curăţirea, iar curăţirea aduce cu sine mila lui Dumnezeu.

(Avva Efrem Filotheitul, Sfaturi duhovniceşti, Editura Egumeniţa, p. 83)

 

Sursa: doxologia.ro