Dragostea de Dumnezeu se arată împlinind poruncile Sale

Rezumat:

Smeriţi-vă în toate şi aveţi pace între voi, şi atunci harul Domnului vă va acoperi de tot răul.

Vă este primejdios să intraţi în viaţa duhovnicească înainte de vreme, adică să cugetaţi despre lucruri înalte ale vederii duhovniceşti şi altele, ci trebuie să vă vedeţi păcatele şi să vă străduiţi a birui şi dezrădăcina patimile, căci aici stă scopul lucrării noastre, pentru că din curăţirea de patimi se va descoperi de la sine simţământul duhovnicesc, iar dragostea de Dumnezeu se manifestă în împlinirea poruncilor Lui: „Cela ce Mă iubeşte pre mine, acela păzeşte poruncile Mele” (Ioan 14, 21) – despre acestea ar trebui să vorbiţi în discuţiile voastre şi despre felul în care să vă smeriţi, fără de care totul este posomorât şi întunecos. Pentru Dumnezeu, vă rog, smeriţi-vă în toate şi aveţi pace între voi, şi atunci harul Domnului vă va acoperi de tot răul. (Sfântul Cuvios Macarie de la Optina)

 

(Filocalia de la Optina, traducere de Cristea Florentina, vol. I, Editura Egumenița, Galați, 2009, p. 160)

 

Sursa: doxologia.ro