Categorii

De roadele Duhului Sfânt ne putem bucura cu toții!

Cuviosul Serafim spunea: „Dobândiţi Duhul păcii, şi astfel alături de voi se vor mântui mii de oameni”.

Mântuitorul a spus: „Mângâietorul, Duhul Sfânt pe Care-L va trimite Tatăl în numele Meu, Acela vă va învăţa toate” (Ioan 14, 26). Cuviosul Serafim spunea: „Dobândiţi Duhul păcii, şi astfel alături de voi se vor mântui mii de oameni”. De exemplu, în prezenţa iubirii, „duhul păcii”, duhul dreptăţii şi al credinţei soţilor îi vor cuprinde şi pe copii.

Iar roada Duhului, spune Apostolul Pavel, sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia” (Galateni 5, 22-23). Şi tot Apostolul Pavel ne sfătuieşte: „Cu duhul fiţi fierbinţi” (Romani 12, 11).

(Nikolaj Evgrafovich Pestov, Cum să ne creștem copiii: calea spre desăvârșita bucurie, traducere din limba rusă de Lucia Ciornea, Editura Sophia, București, 2005, p. 60)

Sursa: doxologia.ro