Logo Vectori-02
Categorii

Cu Hristos în minte, când mergem la muncă

Să avem pe Hristos, şi cu Dânsul pe toate le putem. Auzi ce spune Apostolul Pavel: Toate le pot în Hristos, Cel ce mă întăreşte! Iar fără de El, nimic nu putem face!

Fraţilor, să muncim cu dragoste; să lucrăm, dar să avem pe Dumnezeu în minte. Nimeni nu poate să stea degeaba. Să lucrăm, să mergem la muncă, să asudăm, că aşa avem poruncă noi de la început, căci zice: „Cu sudoarea frunţii îţi vei câştiga pâinea ta” (Facere 3, 19).

Dar în sudorile noastre şi în osteneli, pe ogoare şi în fabrici, în birouri, în întreprinderi şi oriunde am fi, să avem pe Dumnezeu în minte. Să avem pe Hristos, şi cu Dânsul pe toate le putem. Auzi ce spune Apostolul Pavel: Toate le pot în Hristos, Cel ce mă întăreşte! Iar fără de El, nimic nu putem face!

(Arhimandrit Cleopa Ilie, Îndrumări duhovniceşti pentru vremelnicie şi veşnicie, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 163)

I have watched farmers sowing the same type of seed, and yet each one had different ideas of what he was doing. One was planning to pay off his debts. Another was hoping to get rich. Another wanted to be able to bring gifts to honor the Lord. Another was hoping to earn praise for his work from the passers-by in life. Someone else wanted to irritate a jealous neighbor, while there was yet another who did not want to be reproached by men for laziness. And as for the seeds thrown into the earth, their names are fasting, keeping vigil, almsgiving, service, and suchlike. So let our brethren in the Lord keep a careful eye on their motives.

Based on St. John of the Ladder

In the photo fathers are harvesting medicinal herbs (marigolds – calendula). In background, two chapels near of Vatopaidi.

Când te duci la prăşit, omule, şi ai luat sapa pe umăr, ia şi pe Hristos în minte: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluieşte-mă pe mine păcătosul (păcătoasa)”. Dacă lucrezi în atelier şi ai pus mâna pe ciocan, pe bomfaier, pe ferăstrău sau dacă eşti zidar sau tâmplar, sau orice meşteşug ai, de câte ori dai cu ciocanul, zi şi „Doamne Iisuse!”.

Când te-ai dus la secerat, la pădure cu boii să tai lemne sau lucrezi în fabrică, sau oriunde eşti, lucrează cu toată inima, cu toată dragostea, dar nu uita că ai pe Dumnezeu, Care singur poate să-ţi ajute şi poate să te păzească! Câte primejdii nu sunt! Auzi că pe unul l-a omorât un butuc, pe altul l-a lovit maşina, pe altul l-a prins motorul, peste unul a căzut un copac şi a murit…

La urechile voastre vin asemenea veşti zilnic. Dar de ce? Pentru că n-a plecat la lucru cu rugăciunea în minte! Dacă pleca cu rugăciunea în minte, avea pe îngerul care-l păzea, fiindcă îngerul pururea ne păzeşte. Auzi ce zice proorocul: „Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El, şi-i va izbăvi pe ei”(Psalm 33,7)

Sursa: doxologia.ro