Autor: Pelerin

Iubiți-vă unul pe altul

Legea se desăvârșește prin „iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți”. Mijlocul unirii mai multora întru unul este dragostea, care aceasta, în calitate de taină, este aproape de negrăit. Iubirea este Însuși Dumnezeu, „Dumnezeu dragoste este” (I Ioan 4, 8). Dumnezeu nu are dragostea ca pe o simplă trăsătură distinctivă. Este dragostea în ființă, care „nu caută  ale sale”, „nu ...[Read More]

Nu e de ajuns să crezi, mai trebuie și să faci voia lui Dumnezeu

Nu spune Apostolul Iacov (capitolul 2, 19) că şi demonii cred şi se cutremură? Dar ce le foloseşte diavolilor credinţa, dacă ei nu fac voia lui Dumnezeu? Să ştiţi că nu toată credinţa în Dumnezeu este bună. Auzi ce spune marele Apostol Pavel: „Fiule Tit, mustră-i cu asprime (pe creştini), ca să fie sănătoşi în credinţă” (Tit 1, 13). Poate să creadă cineva în Dumnezeu şi credinţa lui să nu-i aducă ...[Read More]

Cine se va smeri pentru Domnul va fi părtaș bucuriei Lui

Uită-te în morminte şi fă acolo deose­bire, dacă poţi… Sfântul Tihon din Zadonsk strigă către cel mândru: „Uită-te în morminte şi fă acolo deose­bire, dacă poţi, între împărat şi ostaş, între cel slăvit şi cel necinstit, între cel bogat şi cel sărac, între cel tare şi cel neputincios, între cel nobil şi cel de rând. Acolo să te lauzi cu nobleţea, acolo să te se­meţeşti cu agerimea mintii, ac...[Read More]

În inimă domneşte pacea lui Dumnezeu

În inimă este „omul cel tainic”, locul unde Se revelează şi Se sălăşluieşte Dumnezeu printr-o viaţă ascetică după har. În inimă domneşte pacea lui Dumnezeu: „Şi pacea lui Hristos… să stăpânească în inimile voastre” (Coloseni 3, 15). Inima este chitara, coardele ei sunt simţirile, iar pana este mintea, „care mişcă cu pricepere desăvârşită simţirea prin pomenirea lui Dumnezeu; din ...[Read More]

Sfinții nu încetează să ne poarte de grijă

Ştim că este o Biserică luptătoare sau drept măritoare pe pământ şi o Biserică biruitoare în Cer, unde sfinţii, după strămutarea de aici, nu încetează a ne purta de grijă. Cu ce rost facem pomenirea sfinţilor? Pentru că ne trebuie cât trăim în viaţa pământească. Ştim că este o Biserică luptătoare sau dreptmăritoare pe pământ şi o Biserică biruitoare în Cer, unde sfinţii, după strămutarea de aici, ...[Read More]

Mai mult decât sfaturile ajută exemplul

Și dacă copilul se abate pentru o vreme, exemplul are puterea să-l readucă la ceea ce e corect şi bine. Nu e îngăduită forţa constrângerii asupra lui deoarece este vorba de o persoană liberă care are dreptul să facă alegerile ei proprii. Mult ajută de asemenea întâmpinarea lor cu dragoste. În problema creşterii copiilor, mai mult decât sfaturile ajută exemplul. Acesta se întipăreşte adânc în sufle...[Read More]

Nu căutați slava oamenilor! Nu trebuie făcut nimic la vedere

  Nu trebuie făcut nimic la vedere. Rugăciunea de pocăință înaintea Celui Înalt este colțișorul cel mai intim al sufletului nostru.   Domnul ne-a poruncit să nu săvârșim nici rugăciuni, nici milostenii, nici post, nici alte fapte bune înaintea oamenilor, socotind aceasta a fi o căutare fățarnică a slavei de la dânșii. Tatăl nostru cel Ceresc, Cel întru ascuns…, și Carele vede întru ascuns (M...[Read More]

Dragostea nu se poartă cu necuviinţă

Epistola I către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Iată ce este dragostea în concepția Sfântului Apostol Pavel: De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sun...[Read More]

Pășim în Cer de fiecare dată când intrăm în biserică

 Când intri în biserică cu conştiinţa curată, aceasta va fi ţie spre mântuire.  Când se citeşte în biserică Cuvântul lui Dumnezeu, să ştergem toate cele pământeşti din mintea noastră şi să ne alipim numai de ascultarea poruncilor Domnului. Înfricoşate sunt Tainele ce se săvârşesc în Sfânta Biserică! Drept aceea, trebuie să petrecem în ea cu frică şi cu cutremur. Când intri în biserică cu conştiinţ...[Read More]

Cuvânt pentru inițierea în viața duhovnicească!

Totuşi n-aţi ajuns să vă cunoaşteţi neputinţele, încă n-aţi întâlnit mulţimea de săgeţi aprinse ale vicleanului şi nu vi s-a întâmplat să le staţi împotrivă şi să vă cunoaşteţi puterile. Vi se pare că nu vă încredeţi în sine şi că vă socotiţi netrebnică şi altele. Însă, cu toate acestea, vă sfătuim să nu credeţi acestor gânduri, deoarece nici noi nu vă credem, până când experienţa nu vă va învăţa ...[Read More]

Sunt păcătos!

Posteşti sau iei asupra ta vreo altă asprime trupească? Să ai gândul: „alţii îşi măresc prin nevoinţa asta suma faptelor bune, iar pentru mine e canon – trebuie să mă ostenesc pentru păcatele mele”. Avem obiceiul să spunem: „sunt păcătos”, „sunt păcătoasă” – ce cuvinte plăcute lui Dumnezeu! Dar să ne îngrijim ca ele să nu fie doar rostite de limbă, ci şi simţite de către inimă. Să ne c...[Read More]

Dragostea de Dumnezeu se arată împlinind poruncile Sale

Smeriţi-vă în toate şi aveţi pace între voi, şi atunci harul Domnului vă va acoperi de tot răul. Vă este primejdios să intraţi în viaţa duhovnicească înainte de vreme, adică să cugetaţi despre lucruri înalte ale vederii duhovniceşti şi altele, ci trebuie să vă vedeţi păcatele şi să vă străduiţi a birui şi dezrădăcina patimile, căci aici stă scopul lucrării noastre, pentru că din curăţirea de patim...[Read More]

  • 1
  • 2
  • 5
X