Autor: Pelerin

Când refuzăm cuvântul lui Dumnezeu, refuzăm ceea ce ne face să fim oameni adevărați

Dacă citim Scriptura cu sinceritate, putem recunoaşte că nu înţelegem prea bine anumite pasaje. Dacă citim Scriptura cu sinceritate, putem recunoaşte că nu înţelegem prea bine anumite pasaje. Suntem gata să fim de acord cu Dumnezeu fiindcă nu avem niciun interes să-L dezaprobăm. Putem aproba o anumită faptă dumnezeiască sau porunca asta sau cealaltă, fiindcă nu ne priveşte în mod personal; noi nu ...[Read More]

Sfinții nu încetează să ne poarte de grijă

Ştim că este o Biserică luptătoare sau drept măritoare pe pământ şi o Biserică biruitoare în Cer, unde sfinţii, după strămutarea de aici, nu încetează a ne purta de grijă. Cu ce rost facem pomenirea sfinţilor? Pentru că ne trebuie cât trăim în viaţa pământească. Ştim că este o Biserică luptătoare sau dreptmăritoare pe pământ şi o Biserică biruitoare în Cer, unde sfinţii, după strămutarea de aici, ...[Read More]

Cum ne dăm seama dacă unele mustrări de conștiință vin de la diavol?

Ca să-ţi păstrezi pacea totdeauna, trebuie să îți aperi inima de unele mustrări şi de cenzurile interne ale conştiinţei. Ca să-ţi păstrezi pacea totdeauna, trebuie să îți aperi inima de unele mustrări şi de cenzurile interne ale conştiinţei. Acestea uneori, deşi par a fi de la Dumnezeu, totuşi vin de la diavol, fiindcă te acuză pentru vreo greşeală. Din roadele acestor reproşuri vei cunoaşte origi...[Read More]

Adevărata frică de Dumnezeu – frica de a fi nevrednici de frumuseţea aceasta nespusă

Ce este frica de Dumnezeu? să cereţi lui Dumnezeu să v-o arate şi să v-o dezvăluie, să o trăiţi în sufletele voastre, în inimile voastre, în oasele voastre, în cărnurile voastre, că este reală, şi dacă nu e reală, nici nu avem nevoie de ea. Dacă vine harul acesta la începutul vieţii, se pierde – fiindcă omul nu ştie să trăiască fără păcat, şi nu ştie să nu-l piardă. Dar dacă continuă educaţia sfân...[Read More]

Cine se va smeri pentru Domnul va fi părtaș bucuriei Lui

Uită-te în morminte şi fă acolo deose­bire, dacă poţi… Sfântul Tihon din Zadonsk strigă către cel mândru: „Uită-te în morminte şi fă acolo deose­bire, dacă poţi, între împărat şi ostaş, între cel slăvit şi cel necinstit, între cel bogat şi cel sărac, între cel tare şi cel neputincios, între cel nobil şi cel de rând. Acolo să te lauzi cu nobleţea, acolo să te se­meţeşti cu agerimea mintii, ac...[Read More]

Dragostea de Dumnezeu se arată împlinind poruncile Sale

Smeriţi-vă în toate şi aveţi pace între voi, şi atunci harul Domnului vă va acoperi de tot răul. Vă este primejdios să intraţi în viaţa duhovnicească înainte de vreme, adică să cugetaţi despre lucruri înalte ale vederii duhovniceşti şi altele, ci trebuie să vă vedeţi păcatele şi să vă străduiţi a birui şi dezrădăcina patimile, căci aici stă scopul lucrării noastre, pentru că din curăţirea de patim...[Read More]

Drumul de la suferință la bucurie

Domnul a spus: „Cine vrea să vină după Mine să-şi ia crucea şi să-mi urmeze Mie”. Încotro să meargă? La început, prin suferinţe, aşa cum a suferit şi Hristos, iar apoi va merge cu Hristos şi în Împărăţia Cerească. Iată cele două căi care stau înaintea oamenilor. În faţa noastră stă Crucea Domnului, cea de viaţă dătătoare. Domnul a spus: „Cine vrea să vină după Mine să-şi ia crucea şi să-mi urmeze ...[Read More]

De la melancolie, la pocăință – drumul vindecării

Mai întâi omul se izbăvește psihic. Mai întâi omul se izbăvește psihic. Însă întrucât acestea se manifestă la nivel duhovnicesc, se izbăvește și duhovnicește. În acest fel i se deschide drumul spre viața duhovnicească. Poate să nu aibă probleme psihologice, ci să fie doar egoist și să aibă alte păcate. Deși este bine din punct de vedere psihologic, este neizbăvit duhovnicește. Celălalt are problem...[Read More]

Omul vechi și omul nou

Fiţi buni între voi şi milostivi, iertând unul altuia, precum şi Dumnezeu v-a iertat vouă, în Hristos. Dacă, într-adevăr, L-aţi ascultat şi aţi fost învăţaţi întru El, aşa cum este adevărul întru Iisus; să vă dezbrăcaţi de vieţuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, care se strică prin poftele amăgitoare, și să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, și să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel du...[Read More]

Un creștin adevărat este dator să arate blândeţe faţă de toţi oamenii

Omul devine cu adevărat blând şi smerit atunci când el îşi îndreaptă adâncul inimii către Domnul Iisus Hristos. Doar cel ce este blând şi smerit cu inima poate linişti inimile crude, pline de tulburare: numai cel blând cu inima poate smeri sufletele mândre şi trufaşe. A arăta „blândeţe faţă de toţi oamenii este obligaţia fiecărui creştin adevărat” (Tit 3, 2). Dar omul devine cu adevărat blând şi s...[Read More]

Nu căutați slava oamenilor! Nu trebuie făcut nimic la vedere

  Nu trebuie făcut nimic la vedere. Rugăciunea de pocăință înaintea Celui Înalt este colțișorul cel mai intim al sufletului nostru.   Domnul ne-a poruncit să nu săvârșim nici rugăciuni, nici milostenii, nici post, nici alte fapte bune înaintea oamenilor, socotind aceasta a fi o căutare fățarnică a slavei de la dânșii. Tatăl nostru cel Ceresc, Cel întru ascuns…, și Carele vede întru ascuns (M...[Read More]

Hristos ridică greutatea crucilor întregii lumi

Numai Crucea lui Hristos a fost foarte grea, pentru că El, din dragoste faţă de noi, oamenii, nu a vrut să folosească pentru Sine puterea Sa dumnezeiască. Iată, aşa sunt şi crucile pe care le suferim noi, ca acele cruciuliţe pe care le atârnăm la gât şi ne ocrotesc în viaţa noastră. Crezi că noi ducem vreo cruce mare? Numai Crucea lui Hristos a fost foarte grea, pentru că El, din dragoste faţă de ...[Read More]

  • 1
  • 2
  • 5
X