Autor: mario

Extreme nesănătoase: frica de moarte și moartea ca fugă de responsabilitățile vieții

Ca să ne fie dor, ca să dorim apropierea morţii şi să considerăm moartea ca fiind încununarea vieţii, ca o creştere către dimensiunea de necuprins a veşniciei trebuie să avem experienţa vieţii veşnice aici şi acum. Nu trebuie să ne raportăm la viaţa veşnică ca la o fericire ce va să vie mai târziu. Ştim din experienţa noastră şi a altora că ne e teamă de moarte sau nutrim oincertitudine legată de ...[Read More]

Viața noastră se schimbă când facem loc smereniei

Smerenia nu se mânie niciodată, nu caută să fie pe placul oamenilor, nu se lasă pradă întristă­rii, de nimic nu se teme.Oare se poate lăsa pradă întristării cel care dinainte s-a recunoscut ca fiind vrednic de orice necaz? Vrei să agoniseşti smerenie? Împlineşte porun­cile evanghelice: odată cu ele, se va sălăşlui în ini­ma ta şi va fi însuşită de către ea sfânta smerenie, adică însuşirile Domnulu...[Read More]

Monahul Marcu Dumitrescu – despre iertare și puterea harului lui Dumnezeu

„Numai harul ne poate salva şi ajuta. Eu am greşit, ca toată lumea; mai mult sau mai puţin. Dar mă mustra conştiinţa foarte tare la un moment dat. Ce-i cu mine, îmi ziceam? Am căzut plângând la Dumnezeu şi la Maica Domnului: «Doamne, ajută-ma ca să mă îndreptez!» Şi-atunci vine harul.” Ne spunea Părintele Marcu: „Fiind în închisoare, eu mă retrăgeam într-un colţ al celulei şi le ziceam celorlalţi:...[Read More]

Să-L chemăm pe Dumnezeu să vindece inima noastră

Când Dumnezeu coboară în inima noastră, El biruie diavolul şi curăţă răutăţile pe care acesta ni le-a făcut. Biruinţa asupra diavolului este, de aceea, biruinţa lui Hristos în noi. Toată mântuirea noastră se sprijină pe chemarea lui Iisus şi unirea cu El. Să-L chemăm şi El ne va vindeca prin venirea Lui. (…) Să strigăm ca acela care a căzut între tâlhari şi Bunul Samarinean va veni să ne cur...[Read More]

Fără nădejde nu există mântuire

Creștinii știu că Hristos a lucrat răscumpărarea lumii, prin Sângele Său și prin moartea Sa. Creștinul are o viziune limpede a păcatului, pentru că simțirea sa lăuntrică nu este încețoșată de poftele patimilor, nici de trândăvirea conștiinței. Se cuvine credincioșilor să iubească arătarea Domnului, cugetând la venirea lui Hristos, așteptându-L neobosit, dorindu-L din toată inima și pregătindu-se s...[Read More]

Ce simțim când ne este dor de Dumnezeu?

Care este starea bună a inimii, chemarea Duhului, starea fiului care iubește pe Tatăl și-L poate chema și e gata și așteaptă Împărăția Lui? Dacă vrei să cunoști măsura dragostei tale către Dumnezeu, află că e pe cât ești tras de Biserica Lui. Dar noi trebuie să fim trași ca un cerb care însetează după izvoarele apelor. Asta-i starea bună a inimii, asta-i chemarea Duhului, asta-i starea omului, a f...[Read More]

Cuvântul lui Dumnezeu hrănește în vreme de foamete

Am să vă spun ceva care mi s-a întâmplat în timpul foametei din vremea ocupației germane. Aveam o datorie, pe care trebuia s-o înapoiez. Aveam poruncă s-o dau până la Paști. Și de aceea făceam multă economie, ca să închei cu datoria. Toată Săptămâna Mare am mâncat puțină pâine, cincizeci de dramuri[1] de pâine, pe care cu greutate o cumpăram. Băgam pâinea în apă și o mâncam. Nu aveam altceva. Vrea...[Read More]

Dumnezeul meu, iartă-mă când mă plâng… Lumea întreagă este a mea!

Am picioare care mă duc unde vreau, ochi cu care văd apusul de soare, urechi cu care aud toate. Dumnezeul meu, iartă-mă când mă plâng. Sunt într-adevăr binecuvântat!   Astăzi am văzut într-un autobuz o copilă frumoasă cu părul de aur. Am invidiat-o… Era atât de bucuroasă… Și mi-am dorit să fiu și eu la fel de frumos. Când s-a ridicat să coboare, am văzut-o că pășea șchiopătând… avea un singur...[Read More]

Sinaxar 20 Aprilie 2015

In aceasta luna, in ziua a douazecea, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Teodor Trihina. Acest fericit supunandu-se la toata reaua patimire si petrecere, inghetat de frig si de ger, isi acoperea trupul cu imbracaminte de par aspra, pentru care s-a si numit Trihina. Drept aceea a dat de gol si inselaciunea demonilor. Si mormantul sau este izvorator de mir, tuturor celor ce cu dragoste nazui...[Read More]

Hristos poate schimba pe oricine

Eu mă mir câteodată că oamenii care Îl descoperă pe Dumnezeu ajung unii dintre cei mai inteligenți, fără a avea cine știe ce studii. Există o capacitate a Mântuitorului de a te seduce și de a ridica de fiecare dată nivelul capacității tale de a stoarce informații, de desăvârșire a comunicării. E clar că pentru un creștin, soluția și răspunsul la încercarea lui de a izbăvi mediocritatea din el sunt...[Read More]

Care sunt cuvintele prin care scăpăm de mândrie?

Dacă vrei să înfrângi trufia, despre nimic din ceea ce faci să nu zici că se face prin ostenelile tale sau prin puterile tale, ci fie că posteşti, fie că petreci vremea în priveghere, să zici: „Numai cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu ocrotirea lui Dumnezeu se face aceasta, nu cu puterea mea şi nu cu strădania mea”. (Sfântul Efrem Sirul)   Dacă voieşti să birui slava deşartă, să nu iubeşti laudel...[Read More]

Prin ce este omul superior tuturor creaturilor?

Omul superior tuturor creaturilor[…] – Prin ce este omul superior tuturor creaturilor? – Toate sunt create de Dumnezeu, dar nu toate sunt din Dumnezeu, cum este omul. El este creat cu sfatul Preasfintei Treimi, după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Deci omul are puterea să devină fiu al lui Dumnezeu, să crească în fapte bune, să se îndumnezeiască. Omul are suflet viu, creat de Dumnezeu, în...[Read More]

X