Autor: mario

Poate trăi omul fără Dumnezeu?

Sfântul Serafim de Sarov spunea: „Dobândeşte pacea şi mii de oameni se vor mântui în jurul tău”. Cei care folosesc televiziunea şi de internetul ca arme pentru distrugerea omului nu fac altceva decât să grăbească sfârşitului acestei lumi. De aceea, cel mai puternic mesaj al vremurilor noastre este acela că omenirea trebuie să se întoarcă grabnic la Credinţă, la Dumnezeu. După îndelungate rugăciuni...[Read More]

Eu așteptam să văd un om…

Un oarecare Constantin, om foarte evlavios, locuia în orașul Ancona din Italia și slujea la Biserica Sfântului Întâiului Mucenic Ștefan. Odată, sfârșindu-se untdelemnul și fiindcă nu avea cu ce să aprindă candelele, le-a umplut cu apă, a pus în ele obișnuitul fitil, le-a aprins și ardeau ca și cum ar fi fost untdelemn în ele. Cu toate că acesta făcea astfel de minuni, ascultați ce smerenie avea. D...[Read More]

Dacă oamenii și-ar simţi păcatele proprii, n-ar mai avea timp să-i judece pe alţii

Nu are cum să nu ne pară rău de oamenii prin care vine sminteala, însă Dumnezeu este atât de milostiv, că poate să-i cheme şi pe cei neputincioşi la pocăinţă. De altfel, lumea vede neorânduiala la monahi, dar pe a sa nu şi-o vede: dacă şi-ar simţi păcatele, n-ar mai avea timp să-i judece pe alţii.   Te necăjeşti pentru că în fiecare săptămână ai parte de tulburare din pricina discuţiilor şi j...[Read More]

Un suflet binecuvântat, trecut prin multe încercări

Mărturii dătătoare de nădejde din cuptorul a treizeci de ani de boli, dureri și încercări binefăcătoare. Dimitra Kondu s‑a născut în anul 1952 în satul Likuria din Kalavrita și a fost al doilea copil din cei zece ai familiei sale. În 1965 s‑a descoperit că suferă de miastenie. De atunci a început mucenicia ei. Orice mișcare o făcea cu greutate. Ea însăși mărturisește: „Toți mușchii îmi erau foarte...[Read More]

Despărțirea sufletului de trup, o mare încercare

Pentru Sfinți, această despărțire este uşoară şi pricină de bucurie. Sfântul Teognost spune că: „Sufletul care se desparte de trup plin de încredințare şi-l dezbracă pe acesta ca pe o haină, încearcă o bucurie negrăită şi netălmăcită. Căci dobândind cele nădăjduite, îl leapădă fără întristare.”   Omul obişnuit însă, pe care numai şi gândul morții îl înspăimântă, îndură acum cu adevărat o mare...[Read More]

Unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră!

Nu vă îngrijiți de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei. (Matei 6, 34) Un industriaș foarte bogat a fost deranjat de un pescar care stătea pe malul râului, aproape de locul în care își avea ancorat iahtul său. Pescarul își adunase instrumentele de pescuit si privea alene luciul apei. – De ce nu ieși cu barca in larg, la pescuit? îl întrebă industria...[Read More]

Cum să facem o cercetare de sine corectă?

Pentru a nu scăpa din vedere nici o parte din acestă însemnată lucrare care este cercetarea de sine, e bine să păstrăm în ea o anumită rânduială. Fă-ţi o idee cât mai limpede despre toate îndatoririle noastre faţă de Dumnezeu, faţă de aproapele şi faţă de noi înşine, şi apoi verifică-ţi toată viaţa, cât mai exact şi mai amănunţit, în toate aceste privinţe. Trebuie să ne cunoaştem păcatele limpede,...[Read More]

Soții, uniți în necaz și în bucurie

Soţul şi soţia trebuie să fie împreună: şi la necaz să se sprijine şi să se mângâie unul pe celălalt, şi la bucurie să se „bucure cu cei ce se bucură” (Romani 12, 15), simţind întotdeauna că cealaltă jumătate este alături. Fiecare dintre soţi trebuie să fie pentru celălalt prieten, părinte şi romantic îndrăgostit în aceeaşi persoană – şi, dacă cei doi reuşesc să realizeze toate acestea în viaţa lo...[Read More]

Rugăciunea îţi deschide ochii, ca să-l vezi pe cel de lângă tine şi să-i cunoşti nevoia

Rugăciunea leagă sufletul de suflet; îl face simţitor la suferinţă şi durere. De nu e rugăciu­ne ori de-i puţină, n-ajungi la inima celui de lân­gă tine şi nu i-o ştii. Rugăciunea unelteşte iubirea de oameni, o ţine vie, o sporeşte şi o arată. Rugăciunea îţi deschide ochii, ca să-l vezi pe cel de lângă tine şi să-i cunoşti nevoia. Din milă, vine ruga, iar din rugă, mila.   Îndoit folos ai pur...[Read More]

Dumnezeu cunoaște, însă nu predestinează

Cunoașterea lui Dumnezeu este de neconceput pentru mintea noastră. Este nemărginită, cuprinde toate ființele, văzute și nevăzute, cele de acum și cele de demult. Dumnezeu le cunoaște pe toate cu acrivie, în toată adâncimea și lățimea lor. Domnul ne cunoaște pe noi, mai înainte de a ne cunoaște noi pe noi înșine. Cunoaște dispozițiile noastre și cea mai mică cugetare, gândurile, hotărârile noastre,...[Read More]

Monahul Marcu Dumitrescu – despre iertare și puterea harului lui Dumnezeu

„Numai harul ne poate salva şi ajuta. Eu am greşit, ca toată lumea; mai mult sau mai puţin. Dar mă mustra conştiinţa foarte tare la un moment dat. Ce-i cu mine, îmi ziceam? Am căzut plângând la Dumnezeu şi la Maica Domnului: «Doamne, ajută-ma ca să mă îndreptez!» Şi-atunci vine harul.” Ne spunea Părintele Marcu: „Fiind în închisoare, eu mă retrăgeam într-un colţ al celulei şi le ziceam celorlalţi:...[Read More]

Trei legi fundamentale ale Tainei Spoveda­niei

Când legea este încălcată, se întâmplă multe tulburări, dar şi numeroase împotriviri ale multor persoane împotriva duhovnicului. Părerea lui fundamentală [a Părintelui Sofronie de la Essex] era că Taina Spovedaniei diferă de o simplă dis­cuţie. Cel ce se spovedeşte spune elementul central al gândului sau al păcatu­lui sau al patimii care îl necăjeşte, fără să intre în amănunte, iar duhovnicul lasă...[Read More]

X