Informații despre călătoriile în străinătate și Muntele Athos

Viza pentru Muntele Athos

 • Necesar: Trimiteți o copie după buletin prin email pentru obținerea vizei de intrare.

Documente necesare călătoriei în străinătate

 • Buletin/cartea de identitate sau pașaport (valabil minim 6 luni)
 • Biletul de călătorie
 • Asigurarea medicală (opțional)

Note importante:

 • Minorii: Articolul 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 stipulează că minorii români pot călători în străinătate doar însoțiți, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali.
 • Actualitatea informațiilor: Este recomandată consultarea surselor oficiale pentru informații actualizate, de exemplu, Poliția de Frontieră.

Călătorirea minorilor în străinătate

 • Condiții de călătorie: Minorii trebuie să fie însoțiți de o persoană fizică majoră și să aibă acordul părinților sau al reprezentantului legal.
 • Documente necesare: În funcție de situație, se pot cere diverse documente, cum ar fi declarații de consimțământ, hotărâri judecătorești sau certificate de deces.
 • Obligații ale însoțitorului: Incluzând supravegherea minorului și respectarea scopului, rutei și duratei călătoriei specificate.

Declarația necesară pentru minori

 • Conținut: Scopul călătoriei, ruta, destinația, perioada, datele de identitate ale însoțitorului, și indicații despre unde va rămâne minorul.
 • Autentificare: Declarațiile trebuie autentificate în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Excepții și situații speciale

 • Ieșirea fără declarație: Anumite situații urgente sau speciale pot permite ieșirea minorilor din țară fără prezentarea declarației, cum ar fi tratamente medicale urgente sau participări la studii sau concursuri oficiale.

Legislație și acorduri internaționale relevante

 • Acte legislative: OUG nr. 87/2009, OUG nr. 207/2008 și alte ordonanțe și hotărâri care modifică sau completează legi existente privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.
 • Acorduri internaționale: Acorduri cu diverse țări, inclusiv Moldova, pentru facilitarea călătoriilor reciproce ale cetățenilor.

Sursa: Poliția de Frontieră Română (http://www.politiadefrontiera.ro) – document valabil în data de 25.05.2007.