Logo Vectori-02
Categorii

Luptăm pentru lucruri pământești sau pentru cele cerești?

bunurile de acum sunt curgătoare

  Pentru că bunurile de acum sunt curgătoare şi trecătoare, se mişcă permanent şi trec de la unul la altul, precum mingea pe terenul de fotbal.

  Să nu se laude cel îngâmfat cu slava sa, nici cel vânjos cu sănătatea sa. Nici cel frumos cu frumuseţea sa și nici cel tânăr cu tinereţile lui. Pe scurt, cu nimic din toate câte sunt de laudă în lumea aceasta şi provoacă mândrie. Deci, cel care se laudă, numai în acestea să se laude: că Îl cunoaşte şi-L caută pe Dumnezeu, că suferă cu cel care suferă, şi-şi pune nădejdile lui în bunurile viitoare. Pentru că bunurile de acum sunt curgătoare şi trecătoare, se mişcă permanent şi trec de la unul la altul, precum mingea pe terenul de fotbal. Şi nu este nimic mai sigur pentru cel care le deţine, decât că le va pierde odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, cele viitoare sunt statornice şi permanente. Niciodată nu se pierd, nu trec de la unul la altul, nu înşală nădejdile celor care se încred în ele. „Cine este înţeleptul, ca să le priceapă pe acestea?” (Osea 14, 10).

  Fericit este cel care le va deosebi pe acestea, cel care va despărţi cu sabia Cuvântului ceea ce este bun de ceea ce este rău.

  Cine va rămâne nepăsător faţă de cele trecătoare şi va lua aminte la cele veşnice? Cine se va gândi că acelea de acum vor trece? Cine va cugeta că acelea aşteptate vor rămâne? Cine va face deosebirea între şederea pământească şi petrecerea cerească? Între locuinţă şi cele de lângă casă, între întuneric şi lumină? Între noroiul adâncului şi pământul sfânt, între trup şi duh? Între Dumnezeu şi diavolul stăpânitor al lumii, între umbra morţii şi viaţa veşnică? Deci, fericit este cel care le va deosebi pe acestea, cel care va despărţi cu sabia Cuvântului ceea ce este bun de ceea ce este rău, căci se va înălţa cu inima, aşa cum spune undeva profetul David (Psalmi 83) că va alerga departe, din toate puterile lui, de valea aceasta a durerii, va urmări bunurile care se găsesc în cer, se va răstigni pentru lume împreună cu Hristos, va învia împreună cu El, va urca în corturile cereşti împreună cu Acela, şi se va face moştenitor al vieţii celei adevărate, care nu se schimbă niciodată. (Sfântul Grigorie Teologul)

(Glasul Sfinţilor Părinţi, traducere de Părintele Victor Mihalache, Editura Egumeniţa, 2008, pp. 378-379)

 

sursa: doxologia.ro